Grön marktäckning

Skogsmatta

Ge naturen hjälp på traven med att återhämta sig efter ett ingrepp. Genom att anlägga färdiga skogsmattor fås ett färdigt resultat från första dagen. Skogsmattorna är skurna på ett sätt så att de inte medför ytterligare ingrepp i naturen. Mattorna kan även användas på tak. Skogsmattorna består av blåbär, tranbär, kråkbär, ljung, mossa och lavar. Skogsmattor trivs på näringsfattig jord med inslag av sand, grus och torv i skuggit läge.

FÖRDELAR

  • Prefabricerad matta med förodlade skogsväxter
  • Enkel att anlägga
  • Optimalt för restaurering av skogsmiljöer

Våra produkter är bedömda i SundaHus

Vi är stolta över att vara stödföretag till Vi-skogen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se