Gröna tak

Sedumtak

Sedunas sedumtak är välbeprövade och väldokumenterade. Våra mattor odlas i södra Sverige. Artval och uppbyggnad är anpassat för att ge lång livslängd i vårt nordiska klimat. Vår uppbyggnad produceras med 10 olika växtsorter för att säkerställa en bra täckningsgrad i de allra flesta klimatzoner.

FÖRDELAR

 • Magasinerar regnvatten och reducerar avrinning till dagvattensystem
 • Dämpar maximalt vattenflöde med 30 % till 60 % under de första 10- 20 minuterna
 • Motståndskraftiga mot vindupplyft
 • Dämpar buller i frekvensområde 500- 4000 Hz
 • Motverkar urbana värme-öar i våra städer
 • Minskar kylbehovet med upp till 25% jämfört med konventionellt tak
 • Kan sänka inomhustemperaturen med 3-4°C under sommarhalvåret
 • Under vinterhalvåret begränsar ett grönt tak värmeflödet ut genom taket och fungerar som en extra isolering
 • Gröna tak minskar koncentrationen av de fyra viktigaste föroreningarna, O3, SO2, PM och NOX
 • Ger högre poäng i
  miljöcertifieringsprogram som LEED & BREEAM

SRS 1-27°

Sedunas SRS 1–27° består av prefabricerade element som är lätta att montera. Systemet har låg bygghöjd vilket hämmar ogräs och minimerar skötsel av takytan. Den låga bygghöjden ger systemet minimal vikt vilket ökar användningsområdet.

SRS 1–27° har en god vattenhållande förmåga. Systemet är brandklassat enligt BROOF(T2) vilket möjliggör anläggning på de flesta takytor.

SRS 1–27° är baserad på en miljövänlig stomme med minimal andel plast som läggs ovanpå ett vattenhållande lager med dränerande egenskaper.

Bygghöjd (mm) 50
Torrvikt, kg/m² 19,3
Vattenmättad vikt vid 0° lutning, kg/m² 51,1
Vattenhållande förmåga 30 min efter mättat tillstånd vid 0° lutning 31,8

SRS 1-3°

Sedunas SRS 1–3° består av prefabricerade element som är lätta att montera. Systemet har låg bygghöjd vilket hämmar ogräs och minimerar skötsel av takytan. Den låga bygghöjden ger systemet minimal vikt vilket ökar användningsområdet.

SRS 1–3° har en god vattenhållande förmåga. Systemet är brandklassat enligt BROOF(T2) vilket möjliggör anläggning på de flesta takytor.

SRS 1–3° läggs ovanpå ett filter och dränerande lager. SRS 1–3° är lämpligt att använda på s k omvända takkonstruktioner där tätskiktet ligger under isoleringen.

Bygghöjd (mm) 50-60
Torrvikt, kg/m² 19,3
Vattenmättad vikt vid 0° lutning, kg/m² 51,9
Vattenhållande förmåga 30 min efter mättat tillstånd vid 0° lutning 32,1

SRS 0-15°

Sedunas SRS 0–15° möjliggör en ökad variation av vegetationstyper på tak för att uppnå en hög biodiversitet.

SRS 0–15° går att anlägga med olika vegetationsbärare som till exempel sedum-matta eller ängsmatta kombinerat med örter.

Systemet har en hög magasineringskapacitet för regnvatten. Den vattenhållande kapaciteten går att öka genom att öka bygghöjden med substrat.

Bygghöjd (mm) 140-180
Torrvikt, kg/m² 70-105
Vattenmättad vikt vid 0° lutning, kg/m² 145-200
Vattenhållande förmåga 30 min efter mättat tillstånd vid 0° lutning 82-110

Våra produkter är bedömda i SundaHus

Vi är stolta över att vara stödföretag till Vi-skogen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se