Drift & Underhåll

Drift & Underhåll

Teckna ett Seduna Care för extra trygghet! Vi är experter på gröna tak och vet vad som är bäst för ditt tak. Precis som med all annan vegetation kräver gröna tak tillsyn. Vi är utbildade och erfarna inom arbeten på tak. Vår service personal utför service på ert tak på ett säkert och tryggt sätt.

  • Vi besöker ditt tak två gånger om året.
  • Vi tillför taket gödning för att ge taket en bra start inför säsongen.
  • Vi avlägsnar icke önskvärd vegetation som skott från björk, sälg, maskros, sly och dött växtmaterial och glesar ut mosstillväxt.
  • Vi plockar bort skräp och annat material som hamnat på taket.
  • Om behov finns förbättrar vi kala fläckar med substrat och växtdelar av sedum.
  • Vi kontrollerar takets avvattning som takbrunnar, kantavslut, fotplåtar, ränndalar och hängrännor.
  • Vid större skador lämnas kostnadsförslag och en plan för utförande av arbete.
  • Efter varje besök får du ett service-protokoll där vi redogör för vad vi har gjort och om det finns behov för reparationer.
  • Kontakta oss för mer information!

Våra produkter är bedömda i SundaHus

Vi är stolta över att vara stödföretag till Vi-skogen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se