Gröna tak

Torräng för tak

Sedunas torrängsmatta är producerad i Sverige och är väletablerad vid leverans och rotar sig snabbt. Mattan innehåller över 20 tåliga arter med sedum och örter. Torrängsmatta kan även anläggas på mark (se avsnittet Grön marktäckning).  Torrängsmattan ger en rik blomning och har en hög artrikedom. Torrängstaket anpassar sig till de lokala förutsättningar som råder på platsen. Utseende och innehåll varierar mellan säsonger och beroende på vilken klimatzon ängen befinner sig i.

FÖRDELAR

  • Betydligt kortare etableringstid än frösådda ängar
  • Hög biodiversitet med stort antal arter
  • Främjar fauna, människor och miljö
  • Flexibel uppbyggnad då substratmängd kan anpassas till önskad bygghöjd
  • Hög vattenhållande förmåga som kan anpassas med substratmängd, >70 liter/m²
  • Ger högre poäng i miljöcertifieringsprogram som LEED & BREEAM
  • Dämpar buller
  • Gröna tak reducerar stress, sänker blodtrycket, släpper muskelspänningar och våra positiva känslor ökar
  • Sänker lufthastigheten i våra städer, vilket möjliggör upptagning av stoft,partiklar och föroreningar av vegetationen
  • Gröna tak minskar koncentrationen av de fyra viktigaste föroreningarna, O3, SO2, PM och NOX

Våra produkter är bedömda i SundaHus

Vi är stolta över att vara stödföretag till Vi-skogen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se