Grön marktäckning

Sedum på mark

Sedumvegetation är mycket torktåligt och passar att anläggas på mark och mur. Sedum är särskilt lämpligt för trafikmiljöer i t. ex rondeller och refuger där vegetationen utsätts för höga påfrestningar från torka, salt och föroreningar.

FÖRDELAR

  • Sedum på mark klarar saltbelastningen i trafikmiljö bättre än många andra växter
  • Sedum på mark klarar de torra och solexponerade växtmiljöer som oftast råder i trafikmiljö
  • Sedum på mark är enkelt och snabbt att anlägga i t ex rondeller och refuger
  • Med sedum på mark fås ett färdigt resultat från dag ett

Våra produkter är bedömda i SundaHus

Vi är stolta över att vara stödföretag till Vi-skogen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se