Gröna fasader

Växtvajer

Sedunas SGW vajersystem består av detaljer av rostfritt stål av hög kvalitet för att skona fasaden från de krafter som klängande och slingrande klätterväxter utövar på vajersystemet. Med vajersystem fås en säker grön fasad med lång hållbarhet. Vajersystemet är en flexibel lösning som går att anpassa efter fasadens utseende och form.

FÖRDELAR

 • Robust konstruktion med lång livslängd
 • Klätterväxter får ordentligt grepp runt vajer
 • Mindre påfrestningar på fasaden jämfört med kassettsystem tack vare minimal egenvikt
 • Diskret, fokus faller på växterna och inte upphängningen
 • Estetiskt tilltalande, även under kalla månader när växter förlorar sina blad
 • Lösa ändterminaler, lätt att anpassa på plats
 • Användning av klätterväxter i städer kan minska upptaget av solenergi, och därmed värmen, med upp till 90% på platsen.
 • Genom att skugga fasaden från sol kan skillnaderna mellan högsta och lägsta temperatur under en dag minskas med upp till 50%. Detta leder i sin tur till att fukt och frostbildning minskar på fasaden.
 • Fasadvegetation fungerar som en vinddämpare utmed fasaderna, vilket gör att de vindtunnlar som ofta uppstår i urbana miljöer dämpas.
 • Undersökningar gjorda av NASA har visat växters potential att ta bort en serie av organiska föroreningar som formaldehyd, kolmonoxid och lättflyktiga organiska föreningar. (Hedera Helix- murgröna har visat sig vara mest effektiv.)
 • Skyddar mot slagregn mot fasaden
 • Skyddar mot UV-strålning
 • Utmärkt klotterskydd

Våra produkter är bedömda i SundaHus

Vi är stolta över att vara stödföretag till Vi-skogen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se