Om oss

Seduna AB verkar inom bygg- och anläggningsbranschen. Företaget ingår idag i Grasrota AS koncernen och har norska och svenska ägare. Seduna erbjuder vegetationssystem och produkter för tak, bjälklag, fasader och mark. Företaget har 13 anställda med en stor know how inom grön infrastruktur och arbetar aktivt med arkitekter, fastighetsbolag, byggbolag och tätskiktsentreprenörer för att satta miljö-initiativ ska uppnås på ett säkert och hållbart sätt. Seduna har produktionsanläggningar utanför Stockholm och Malmö för produktion av vegetationssystem med svenskt ursprung.

VISION

Seduna ska bli marknadsledande i Norden och nå 100% miljömässig hållbarhet för sin verksamhet för att trygga ett varaktigt skydd mot vår planet.

AFFÄRSIDÈ

Sedunas affärsidé är att bygga långsiktigt hållbara gröna samhällen för oss alla och vår framtid

VÄRDEORD

Närvarande.
Vi ska vara närvarande och engagerade i allt vi företar oss för att skapa trygghet, närhet och långsiktighet när vi möter våra kunder och kollegor.

Pålitlig
Vi ska skapa förtroende för föreskrivande led, kunder och kollegor genom kunskap, tydlighet och god service.

Flexibel
Vi ska vara lyhörda och nytänkande inför våra kunders behov. Det ska vara enkelt och smidigt att nyttja Seduna som leverantör och entreprenör samtidigt som vi har en förmåga att avväga beställares intresse mot våra egna.

Våra produkter är bedömda i SundaHus

Vi är stolta över att vara stödföretag till Vi-skogen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se