Bjälklag

Bjälklagsuppbyggnader

Sedunas bjälklagsuppbyggnader har stor vattenhållande förmåga, eller fältkapacitet, med rätt förhållande av luft, vatten och substrat tack vare särskilt utvalda byggelement

SMB 40- Seduna Mineral Board

SMB 40 används som vattenhållande lager vid bjälklagsuppbyggnad. SMB 40 har en oslagbar vattenhållande förmåga i förhållande till sin vikt och volym.

Egenskaper Fördelar
Låg densitet, 158 kg/m³. Minimal vikt jämfört med löst substrat.
Stabil struktur. Behåller. Behåller sin funktion, kompakteras inte.
Levereras i skivor 1200 x 600 x 40 Lätt hantering och installation.
Filtereffekt. Förlänger livslängden på dräneringslager.
Består av stenull. Obrännbart material, minskad brandrisk.
Vattenhållande förmåga 37 l/m². Mycket hög vattenhållning jämfört med jord.

SDB 10/12- Seduna Drainage Board

SDB 10 & SDB 12 är CE-märkta dräneringslager för bjälklagsuppbyggnader. Sedunas SDB-produkter möter dagens och framtidens utmaningar för dränering med hög flödeskapacitet och styrka.

Egenskaper Fördelar
Pålimmande geotextilier. Limmade lager har betydligt större motstånd mot mekanisk åverkan än vidhäftning genom värme hos billigare dräneringslager.
Klarar belastning på 400 resp. 1600 kN/m². Ger konstant dräneringsförmåga även efter lång tid av hög tryckbelastning.
Består av återvunnen HDPE-plast. Minimal miljöpåverkan. Produkten kan återvinnas 100%.
Testad och CE-märkt produkt. Testad för att möta dräneringskrav.

Gröna innergårdar-Gräs och ängsytor

Egenskaper Enhet
Teor. torrvikt 56- 125 kg/m²
Vattenmättad vikt 260- 300 kg/m²
Vattenhållande förmåga, vid 0° lutning 140-180 liter/m²
Bygghöjd 200- 240 mm
Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas.
 • 1. Växtjord C 200 mm
 • 2. SMB 40 1-2 skivor 40-80 mm
 • 3. SDB 10/12-dränering 10/12 mm
 • 4. SRB 50-rotskydd 0,5 mm

Gröna innergårdar-Perennmattor

Egenskaper Enhet
Teor. torrvikt 150-160 kg/m²
Vattenmättad vikt 320- 360 kg/m²
Vattenhållande förmåga, vid 0° lutning 165- 200 liter/m²
Bygghöjd 250- 290 mm
Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas.
 • 1. Växtjord C 200 mm
 • 2. SMB 40 1-2 skivor 40-80 mm
 • 3. SDB 10/12-dränering 10/12 mm
 • 4. SRB 50-rotskydd 0,5 mm

Gröna innergårdar-mindre buskar och perenner

Egenskaper Enhet
Teor. torrvikt 190-195 kg/m²
Vattenmättad vikt 375- 420 kg/m²
Vattenhållande förmåga, vid 0° lutning 190- 225 liter/m²
Bygghöjd 340- 380 mm
Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas.
 • 1. Växtjord C 250 mm
 • 2. SMB 40-2-3 skivor 80-120 mm
 • 3. SDB 10/12-dränering 10/12 mm
 • 4. SRB 50-rotskydd 0,5 mm

Gröna innergårdar- mindre träd och buskar

Egenskaper Enhet
Teor. torrvikt 330- 335 kg/m²
Vattenmättad vikt 605- 650 kg/m²
Vattenhållande förmåga, vid 0° lutning 280- 315 liter/m²
Bygghöjd 540- 580 mm
Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas.
 • 1. Växtjord C 450 mm
 • 2. SMB 40-2-3 skivor 80-120 mm
 • 3. SDB 10/12-dränering 10/12 mm
 • 4. SRB 50-rotskydd 0,5 mm

Gröna innergårdar- stora träd

Egenskaper Enhet
Teor. torrvikt 470- 475 kg/m²
Vattenmättad vikt 435- 480 kg/m²
Vattenhållande förmåga, vid 0° lutning 370- 405 kg/m²
Bygghöjd 740- 785 mm
Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas.
 • 1. Trädförankring
 • 2. Växtjord C 650 mm
 • 3. SMB 40-2-3 skivor 80-120 mm
 • 4. SDB 10/12-dränering 10/12 mm
 • 5. SRB 50-rotskydd 0,5 mm

Gröna innergårdar- Hårdgjorda ytor, trafikerade körytor m.m.

 • 1. Beläggning
 • 2. Bärlager
 • 3. SDB 10 persontrafik/ SDB 12 fordonstrafik
 • SDB 10 klarar 400 kN/m²
 • SDB 12 klarar 1600 kN/m²

Gröna innergårdar- omvända tak

 • 1. SDB 10 persontrafik /SDB 12 fordonstrafik
 • 2. Isolering med dränerande funktion
 • 3. SDB 10/SDB 12
 • 4. SRB 50-rotskydd
 • SDB 10 klarar 400 kN/m²
 • SDB 12 klarar 1600 kN/m²

Våra produkter är bedömda i SundaHus

Vi är stolta över att vara stödföretag till Vi-skogen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se