Grön marktäckning

Vattenväxtmatta

Sedunas vattenväxtmattor används med fördel som erosionsskydd runt dammar och vattendrag. Vattenväxtmattor går även att använda i regnbäddar. Sedunas vattenväxtmattor har en vegetationsbärare av kokosmaterial med förodlade låg- och högväxande våtmarksväxter.

FÖRDELAR

  • Våtmarksväxter har god förmåga att reducera fosfor och kväve
  • Vattenväxtmattor fungerar som erosionsskydd
  • Snabb anläggning tack vare prefabricerade mattor med förodlade våtmarksväxter

Våra produkter är bedömda i SundaHus

Vi är stolta över att vara stödföretag till Vi-skogen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se