Grön marktäckning

Ängsmatta

Sedunas torrängsmatta är producerad i Sverige och är väletablerad vid leverans och rotar sig snabbt. Mattan innehåller över 20 tåliga arter med sedum och örter. Torrängsmattan ger en rik blomning och har en hög artrikedom. Torräng anpassar sig till de lokala förutsättningar som råder på platsen. Utseende och innehåll varierar mellan säsonger och beroende på vilken klimatzon ängen befinner sig i. Torrängsmattan är lämplig för slänter, trafikmiljöer, bjälklag och tak.

FÖRDELAR

  • Kostnadseffektiv lösning med en etablering på några månader till skillnad från frösådda ängar som kan ha en etableringstid på 2 år
  • Hög biodiversitet med stort antal arter
  • Främjar fauna, människor och miljö
  • Flexibel uppbyggnad då substratmängd kan anpassas till önskad bygghöjd
  • Hög vattenhållande förmåga som kan anpassas med substratmängd, >70 liter/m²
  • Växtmaterial anpassat till vår skandinaviska klimat
  • Kan kompletteras med lokalt förekommande örter
  • Prefabricerade ängsmattor med organisk vegetationsbärare som med tiden bryts ned naturligt
  • Inget behov att avgränsa yta från allmänheten som vid frösådd
  • Stor artrikedom gynna pollinatörer

Våra produkter är bedömda i SundaHus

Vi är stolta över att vara stödföretag till Vi-skogen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se