Gröna fasader

Växtvägg

Möjligheterna att designa sin egen växtvägg är många. Sedunas Flexipanel är alltid förodlad med noggrant utvalda växter för att klara de lokala klimatförhållandena. Skötselsystemet på Seduna Flexipanel är unikt. Det är utvecklat för att säkerställa att varje plantas rot får växa fritt, ett mikrolitet bevattnings system förser plantorna med vatten för att spara vatten och näring och för att skydda rötterna från frost och värme. Detta skapar en stabil vertikal växtvägg med frodiga och glada plantor. Tack vare skötselsystemet är skador på plantor minimalt. Skötsel utgörs av endast beskärning.

FÖRDELAR

 • Unikt skötselsystem
 • 24/7 Fjärrövervakning
 • Inbyggt rotskydd
 • Lämplig för hårda klimatförhållanden
 • Återanvändning av vatten
 • UV-resistent fuktlager
 • Förodlade plantor
 • Ingen rotvandring längs fasaden
 • Mycket vindstabil
 • Flexibla former för montering
 • Motståndskraftig mot brand (Brandklass B-s2, d0)
 • Liten vikt, endast 45 kg/m²

Våra produkter är bedömda i SundaHus

Vi är stolta över att vara stödföretag till Vi-skogen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se