Föreskrivare

Projektering

Byggbranschen kan vara snårig ibland. Det finns mycket föreskrifter, byggregler och utförandekrav som ska följas. För att underlätta för dig som är föreskrivare,konstruktör eller beställare har vi här samlat den dokumentation som behövs vid projektering.

Seduna- Care

  • AMA- Allmänn Material & Arbetsbeskrivning
  • Ritningsunderlag
  • BIM- Building Information Model
  • Produktdatablad
  • Drift & Underhållsanvisning

Our products are rated in SundaHus.

We are proud to be a support company for Vi-skogen