Gröna tak

Mosstak

Sedunas mosstak består av fyra olika mossarter som har förodlats på en tredimensionell vegetationsbärare. Vegetationsbäraren består av återvunna material. Mosstaket anpassar sig till de lokala förutsättningar som råder på platsen. Utseende och innehåll varierar mellan säsonger och beroende på vilken klimatzon mossan befinner sig i. Under torra, varma perioder kan mossorna bli bruna på grund av torka, men efter några dagar med regn och fuktiga väderförhållanden blir de gröna igen. Den vackra, mörkgröna färgen förblir lika fin under hela året. Mossmattan kan även anläggas på mark (Se avsnitt Grön marktäckning). Mosstak är särskilt lämplig att anlägga på fuktiga och mörka platser.

FÖRDELAR

 • Mosstak trivs på fuktiga och mörka platser där annan vegetation vantrivs
 • Klarar långa torrperioder
 • Ger högre poäng i
  miljöcertifieringsprogram som LEED & BREEAM
 • Motståndskraftiga mot vindupplyft
 • Dämpar buller
 • Motverkar urbana värme öar i våra städer
 • Under vinterhalvåret begränsar ett grönt tak värmeflödet ut genom taket och fungerar som en extra isolering
 • Gröna tak reducerar stress, sänker blodtrycket, släpper muskelspänningar och våra positiva känslor ökar
 • Sänker lufthastigheten i våra städer, vilket möjliggör upptagning av stoft, partiklar och föroreningar av vegetationen
 • Gröna tak minskar koncentrationen av de fyra viktigaste föroreningarna, O3, SO2, PM och NOX

Våra produkter är bedömda i SundaHus

Vi är stolta över att vara stödföretag till Vi-skogen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se