Grön marktäckning

Mossmatta

Sedunas mossmatta består av fyra olika mossarter som har förodlats på en tredimensionell vegetationsbärare. Vegetationsbäraren består av återvunna material. Mossmattan anpassar sig till de lokala förutsättningar som råder på platsen. Utseende och innehåll varierar mellan säsonger och beroende på vilken klimatzon mossan befinner sig i. Under torra, varma perioder kan mossorna bli bruna på grund av torka, men efter några dagar med regn och fuktiga väderförhållanden blir de gröna igen. Den vackra, mörkgröna färgen förblir lika fin under hela året. Mossmattan är särskilt lämplig att anlägga på fuktiga och mörka platser.

FÖRDELAR

  • Våtmarksväxter har god förmåga att reducera fosfor och kväve
  • Vattenväxtmattor fungerar som erosionsskydd
  • Snabb anläggning tack vare prefabricerade mattor med förodlade våtmarksväxter

Våra produkter är bedömda i SundaHus

Vi är stolta över att vara stödföretag till Vi-skogen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se